Dotacje

Dotacje Unijne

Dofinansowanie BRUSPOL

dotacje unijne Bruspol

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Operacja pn. „Rozwój działalności firmy BRUSPOL dzięki zakupowi nowoczesnej chłodni i mroźni” mająca na celu „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa przetwórstwa runa leśnego poprzez zakup i montaż nowoczesnej chłodni i mroźni oraz wzrost zatrudnienia (1 osoba – pełen etat) do dnia złożenia wniosku o płatność końcową w miejscowości Żabno w Gminie Brusy” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wartość realizowanej operacji: 122 850,00 zł, w tym ze środków EFRROW: 78 169,46 zł
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Sandry Brdy”

W ramach operacji dokonano zakupu i montażu nowoczesnej chłodni i mroźni w miejscowości Żabno w firmie PPHU BRUSPOL Małgorzata Skurczewska. W ramach zadania zakup i montaż chłodni dokonano zakupu i montażu: agregatów i chłodnic, automatyki chłodniczej i mroźniczej, szaf sterowniczych, instalacji i czynników chłodniczych, drzwi mroźniczych oraz chłodniczych i grzałki, montażu oraz uruchomienia i regulacji.

W ramach realizacji inwestycji zrealizowano również zwiększenie zatrudnienia o 1 osobę (pracownik produkcji mrożonek).